Kimsongcoi94

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Kimsongcoi94

    Sửa lỗi

    Khi đánh tới tháp độc tự động văng ra ngoài và bị trừ cup (đang mùa chiến)