Czech Inferno looking for active players/hledá aktivní hráče

looking-for-alliance-members
#1

Who we are/Kdo jsme

We are the second strongest (always top 300) Czech and Slovak Alliance Alli with friendly helpful active members enjoying the game. We constantly level up the alli (now lvl 55) so we have couple of free slots. 

In conquest we play second highest tier, always with all rewards, mostly win. Wars and events with high number of players and rewards.

Jsme druhá nejsilnější (trvale top300) Česko Slovenská aliance s přátelskými, aktivními členy, vždy ochotnými poradit a pomoci. Pravidelně zvedáme level aliance (teď lvl55) abychom dosáhli na lepší boosty, proto máme několik volných míst.

V conquestu hrajeme druhou nejvyšší úroveň a vždy získáme všechny odměny a často vítězíme. Války a eventy hrajeme s vysokou účastí.

Who we looking for/koho hledáme

We are mainly looking for active experienced players at least level 80 and 150k daily donate. Our main language is Cech/Slovak but we have English speaking players too.

Hledáme aktivní hráče alespoň level 80, přispívající denně alespoň 150k. Pokud to nesplňujete, zkuste se ozvat stejně, buď vám dáme šanci nebo doporučíme jinou Česko/Slovenskou alianci

What we offer/Co nabízíme

An amazing group of people who enjoy the game. Always enough of boosts to match the gaming situation and the growth of the alliance. People sharing information and knowledge. Lot of rewards from all events.

Úžasnou partu lidí co se baví hrou. Vždy dostatek boostů s ohledem na herní situaci a růst aliance, Spoluhráče sdílející informace a vědomosti. Spousty odměn ze všech událostí.

How to join us/Jak se přidat

You need an invitation, so look for Czech Inferno in the Alliance rankings and contact any of the generals. You can also contact me, if you can rewrite my nickname correctly :stuck_out_tongue_winking_eye: So Czechs, Slovaks (not only) come play with us.

K nám se chodí jen na pozvání, takže si vyhledejte Czech Inferno v žebříčku aliancí a kontaktujte kohokoli z generálů. Můžete také kontaktovat mě, když dokážete přepsat správně můj nick :stuck_out_tongue_winking_eye: Češi, Slováci pojďte hrát s námi. Těšíme se na vás.

CZ SK SVK Slovensko Slovakia Czech Republic Česká Republika

#2

Today we reach lvl 56 and got the Mad Monk. So c’mon join us ?

Dnes jsme zvedli na lvl 56 a dostali k dispozici Mad Monk boost, tak pojďte ještě je pár míst ?

#3

All rewards from conquest again and we stay in second tier. Still five free slots so try to Czech the Inferno guys ?

Opět jsme získali v conquestu všechny odměny a zůstáváme v druhé nejvyšší tabulce. Ještě máme pět volných míst, tak pojďte zakusit Inferno kamarádi ?

#4

Two slots left

Zbývají poslední dvě místa

 

#5

All rewards again, second place and we stay in second tier.
Opět všechny conquestové odměny, druhé místo a zůstáváme v druhé nejvyšší tabulce.
So let’s join us
Tak pojďte k nám.

#6

no, potesila som sa ze sa prihlasim, ale jeste musim narast :smiley:

#7

Makej na tom, my na tebe počkáme :wink: