Hãy giúp tôi

Tôi chơi game royalrevol 2 hơn hai năm rồi. Chơi rất trong sạch và mọi giao dịch của tôi đều có hóa đơn. Vậy tại sao giải pro tôi không có phần thưởng mặc dù tham gia đầy đủ