ฉันถูกยึดพันธมิตร

ฉัน ผู้เล่น PureMoodang ถูกยึดพันธมิตรไปจากคนที่เคยตั้งให้เป็นนายพล และ เขาไม่ยอมคืนให้ดิฉัน เขาชื่อผู้เล่น bibebong123 พันธมิตรที่ดิฉันกับแฟนร่วมกันสร้างชื่อ My_friends.

ฉันทุ่มเทกับมันพอสมควร การถูกคนที่คิดว่าจะช่วยกันโอบอุ้มพันธมิตร ยึดมันไป ฉันรู้สึกแย่มาก ช่วยฉันที ฉันเป็นคนสร้าง ระบบย่อมมีข้อมูล

ได้โปรด ช่วยเหลือพวกฉันด้วย Please.

Please use the language English on this forum. Thx. 

Hello

I can’t read that. I even translated the page and it makes no sense. You need to use English.