World cup of game

Tôi nghĩ lý do tại sao chúng tôi không có một lễ hội và một bộ hoàn chỉnh các chủ đề bóng đá và linh vật, một chủ đề World Cup 2018 và linh vật mang tính biểu tượng. Tôi nghĩ nó tốt và hy vọng các nhà sản xuất nghĩ về điều này, cảm ơn bạn

May be right

Perhaps Flare were involved in the German world cup squad,it reminded me of RR2 seeing them fail miserably to advance to next round.

world champions! S.Korea 2 - Germany 0

in the next 4 years,I will release a load of trailers for the release of the new update to the team, Germany 4.0.

Good job Korea ? I hope Flare team are crying.